1А клас


Шановні батьки! Любі мої діти! 


Вітаю Вас з початком нового навчального року!
Бажаю всім нам миру і спокою!

Завдання  виконуємо по можливості у зручний для вас час, не хвилюємося, зберігаємо спокій!

Wash your hands with Baby Shark. 
Миємо ручки з акулкою


До уваги батьків і дітей!

Приєднуємося до класруму за посиланням
Код класу nwm6p5w

!!! Посилання на всі онлайн-уроки
                                          ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2020-2021


https://www.youtube.com/watch?v=Yt8GFgxlITs&t=25s

https://www.youtube.com/watch?v=ifdmGODwf2c


Wednesday Середа 28.04.21
Unit 7 Reading comprehension p. 81 PB p. 66 WB
Simple English Conversation Dialogues For Kids +Children With ...

Діти, будьте мудрими і уважними сьогодні. Сьогодні ми будемо читати і вибирати правильні відповіді.
1) Ex. 1 p. 81 PB Read and circle the right word (Читаємо і вибираємо правильну відповідь за текстом, обводимо)

2) Ex. 1 p. 66 WB Read. Write Yes (Так) or No (Ні). (Читаємо. Пишемо Yes (Так) or No (Ні). Дивимося уважно на малюнок.)

3) Ex. 1 p. 66 WB Complete the sentences. (Доповнити речення за малюнками)
Check yourself (Перевір себе)
1. No   2. Yes  3. Yes  4. No  5. Yes
1. kitchen, on      2. living room, under     3. bathroom, in

4) Paint the pictures (Розмалюйте малюнок)


Tuesday Вівторок 27.04.21

Unit 7 Reading p.80 PB 

Діти, сьогодні ми з вами вивчимо нові слова та почитаємо p. 80 PB. Повторюємо місцезнаходження предметів.


1) Listen to the CD, repeat and read the text p. 80. Pay attention to the new words and names. (Прослухайте диск, повторіть та почитайте текст. Зверніть увагу на нові слова та імена)


Thurthday Четвер 22.04.2021
Unit 7 Grammar in conversation p. 79 PB p. 65 WB

Дітки, сьогодні ми з вами прослухаємо діалог і повторимо де знаходяться предмети. 
Watch the video (Переглядаємо відео)


1) Ex. 1 p. 79  PB Listen, repeat and read the dialogue (Слухаємо і повторюємо діалог, читаємо)
2) Ex. 4 p. 79  PB Listen, repeat and point (Слухаємо, повторюємо і  показуємо)

Repeat! (Повторюємо)
Якщо предмет один, тоді вживаємо is
Якщо предметів 2 і більше, тоді вживаємо are
3) Ex. 1 p. 65  WB Complete the questions with is or are (Доповніть речення з is або are)
Is
the castle
the kitchen
the pond
Are
the aweets
the stairs
the flowers

https://www.ssyoutube.com/watch?v=STMl4yjPpoM


Wednesday Середа 21.04.21
Unit 7 Grammar p. 78 PB p. 64 WB

Дітки, сьогодні ми розглянемо де знаходяться предмети
Watch the cartoon (Дивимось мультфільм)


Ex. 1 p. 78 PB Ask the question and answer (Подивіться уважно на малюночки і поставте запитання Where is the crown? (Де корона?) і дайте відповідь на запитання. 
Check yourself. (Перевірте себе)
1. Where is the crown? It's in the living room.
2. Where is the crown? It's in the garden.
3. Where is the crown? It's in the bedroom.
4. Where is the crown? It's in the kitchen.
5. Where is the crown? It's in the bathroom.
Ex. 2 p. 78 PB  
Look and read the sentences (Подивись і прочитай речення)
Point and say (Покажи на малюнок і скажи)
Check yourself. (Перевірте себе)
1. The cat is in the bag.
2. The dog is under the table.
3. The crown is on the table.
4. The cat is on the stairs.
5. The mouse is under the bag.
The frog is in the box.
Enjoy the cartoon (Насолоджуємося мультфільмом)


А зараз, дітки, працюємо з зошитом
1) Ex. 1 p. 64 Look, read and write the words (Подивіться, прочитайте і напишіть слова
Check yourself. (Перевірте себе)
2. The boy is in the bathroom.
3. The man is in the kitchen.
4. The cat is in the bedroom.
5. The dog is in the garden.
2) Ex. 2 p. 64 Complete the sentences (Уважно прочитайте речення, подивіться на малюнок і доповніть речення)
Check yourself. (Перевірте себе)
1.  on   2. in   3. under   4. on   5. under   6. in

Tuesday Вівторок 20.04.21
Unit 7 Where is King Tub? p.76-77 PB p. 62 WB
Hello! Hello! Hello!

Дітки, сьогодні ми починаємо нову тему Where is King Tub? (Де король Таб?) 
  • Розгляньте уважно малюнки на с. 76 PB
  • Прослухайте диск Unit 7 Ex. 2, 3 p.77 PB і повторіть за диктором
  • Зверніть особливу увагу на вимову нових слів
Now, enjoy your time with a cartoon (А зараз насолоджуйтеся мультиком)

Переглядаємо мультик і знайомимося з кімнатами у будинку

А зараз, дітки, працюємо з зошитом
1) Ex. 1 p. 62 Look, read and write the letters (Подивіться, прочитайте і напишіть буковки)
2) Ex. 2 p. 62 
Find and circle the words (Знайдіть і обведіть слова у  кружочок)
Write the words (Запишіть ці слова)

Thurthday Четвер 15.04.2021
Revision 2 p. 74 PB
Hello! Hello! Hello!


Today  we'll revise a question How many ... ? (Сьогодні ми повторимо запитання Скільки ... ?
1) Let's start with numbers 

2) Watch the cartoon (Перегляньте мультик)


3) Ex. 1 p. 74 PB Look, ask and say (Подивись, запитай і скажи скільки чого на малюнку)

How many lollipops are there?
There are six lollipops.

4) Ex. 3 p. 74 PB (Читаємо) Wednesday Cереда 14.04.2021
Portfolio 2: Units 4, 5, 6 p.131 WB

1) Read the words and draw the pictures (Читаємо слова і розфарбовуємо малюнки
2) Repeat the numbers (Повторюємо рахунок до 10)3) I can read (Я можу читати o)


I can read u (Я можу читати u)


I can read sh (Я можу читати sh)

Tuesday Вівторок 13.04.2021
Diploma 2: Units 4,5,6 p. 132 WB
Hello! Hello! Hello!

Now children, open your WB p. 132 label the pictures and colour them. Check yourself using PB. If everything is OK find Diploma 2 Page 132 and stick your diplomas to every exercise. Дітки, а зараз відкриваємо с. 132 WB, підписуємо малюнки і розмальовуємо їх. Перевіряємо правильність по PB. Якщо все правильно, відкриваємо в кінці WB, знаходимо Diploma 2 Page 132 і прикріплюємо дипломи до кожної вправи


Great work clipart 7 » Clipart Station________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Tuesday Вівторок 26.05.20

Unit 7 Writing p.83 PB  p. 68 WB

Діти, сьогодні ми будемо письмово запитувати де знаходяться дітки і предмети.
Watch the video and repeat (Дивимось відео і повторюємо)

Ex. 2 p. 83 PB Write (Пишемо)
Where is Billy?
 He is on the chair.
                          Where are Joe and Fred?
                          They are in the car.
Where is teddy?
It is in the box. 
                           Where are pencils?
                            They are on the table.
Ex. 1 p. 68 WB Choose and write (Вибери і запиши)
they - вони
he - він
it - воно (тваринка)
she - вона
Ex. 2 p. 68 WB Read and write the letter (Читаємо і пишемо правильну буковку.


Wednesday Середа 06.05.20
Check-up p.60 WB
Project 2 A garden p. 75 PB
Hello, kids! 
Be as a bee!!!

1) Ex.1 p. 60 WB Make questions. Write the answers. (Напишіть запитання та дайте відповідь за зразком)
У запитанні підставляємо Are they
У відповіді замість trees у першому реченні ставимо останнє слово запитання.
2) Ex.2 p. 60 WB Write. (Напишіть речення до кожного малюнка) Речення починається They are а далі пишемо слово відповідно до малюнка.
3) Project 2 A garden p. 75 PB (Вибираємо два малюночки з першої вправи, беремо альбомний лист і малюємо вибрані малюночки, підписуємо їх за зразком із вправи 3 с. 75)Tuesday Вівторок 28.04.20
Composition practice p. 59 WB

1) Children, let's revise colours (Дітки, давайте повторимо кольори)

2) Let's repeat our words (Давайте повторимо наші слова)
flowers - квіточки
frogs - жабки
fish - рибки
birds - пташки
mouse - мишка
big - великий
small - маленький
3) Ex. 1 p. 59 WB 
  • Read and colour (Прочитай і розфарбуй ставок)
  • Finish the sentences using the pictures (Закінчіть речення, використовуючи малюнки)
Перше речення слово з малюнка; друге речення - колір

4) Let's have a rest (Давайте відпочинемо)

5) Ex. 2 p. 59 WB 
Read and colour (Прочитай і розфарбуй)

6) Ex. 3 p. 59 WB 
Write about the garden (Опишіть сад. Дивимось впр.1 с. 59)
The sentences start with ...  (Речення починаються ... )
There are ... ... . They are ... . 
Read. (Читаємо написане)

Monday Понеділок 27.04.20
Writing p. 73 PB
Hello! Hello! Hello!

1) Children, let's revise colours (Дітки, давайте повторимо кольори)

2) Let's repeat our words (Давайте повторимо наші слова)
cat - котик
fish - рибка
frogs - жабки
quiet - тихо
noisy - шумно
Ex. 1 p. 73 PB Finish the sentences with the words in the box (Закінчіть речення cловами з рамочки)

3) Let's have a rest (Давайте відпочинемо)

4) Read Ex. 1 p. 73 PB

Середа 22.04.20
Phonics. Listening p. 71-72 PB

1. Look, listen and say. Прослухайте диск та повторіть за диктором Ex.1, 2 p. 71 РВ. Читаємо shop      ship   fish

2. Say the sounds. Промовляємо звуки Ex.1 p.57 WB


3. Write the words and complete the sentences. Пишемо слова і підписуємо малюнки Ex. 2,3 p.57 WB


4. Write the words and complete the sentences. Пишемо букви і підписуємо малюнки впр. 5,6 с.57 WB


Have a rest (Відпочиваємо)

5. Look, listen and point Unit 6 Ex.1 p. 72 PB. Розгляньте малюнки. Слухаємо диск  і слідкуємо за малюнками.

6. Listen again and write the letters Ex.1 p. 72 PB. Слухаємо диск ще раз і проставляємо буковки за порядком.


Вівторок 21.04.20
Reading p. 70-71 PB
                          Good morning, children!
                                        
1) Повторюємо кольори

2) p. 70 PB Look, listen, repeat and read (Розгляньте малюнок, прослухайте диск, повторіть і прочитайте)
garden  - сад
sky - небо
pond - ставок
noisy - шумний

Have a rest (Відпочиваємо)

3) Ex. 1 p. 56 WB Look, read and write the letter. Colour the pictures (Подивіться на малюнки, прочитайте речення і напишіть відповідну букву. Розфарбуйте малюнки)

4. Ex. 2 p. 56 WB Look at the picture. Answer the questions. (Подивіться на малюнок і дайте відповіді на запитання)

How many - скільки

Відповідь починаємо            Кількість        Чого/кого 

There are                                    eight              small flowers

e.g. There are eight small flowers.

Середа 15.04.20
Grammar in conversation p. 69 PB

1) Ex. 1, 2 p. 68 PB Listen, repeat and read (Прослухайте диск, повторіть і прочитайте діалог)
twins - близнюки

2) Ex. 4 p. 68 PB Listen, repeat and sing (Прослухайте диск, повторіть і заспівайте пісеньку)

3) Ex. 1 p. 55 WB Look and write (Розгляньте малюночки, подивіться скільки років діткам і дайте відповіді на запитання. Відповіді починаються словами 
She is
They are

Be attentive! Будьте уважні!
Саварський НВК - Профорієнтаційна робота

4) Ex. 2 p. 55 WB Look and read (Подивіться і прочитайте)
5) Ex. 3 p. 55 WB Draw and write (Намалюйте себе і друга та підпишіть за зразком впр. 2)
Be healthy! Будьте здорові!

Вівторок 14.04.20
Grammar p. 68 PB
1) Ex. 1 p. 68 PB Ask and answer the question (Поставте запитання і дайте на нього відповідь)
What are they? (Хто вони?)
They are frogs. (Вони жабки)

2) Ex. 3 p. 68 PB Pay attention to the words. What are the words? (Зверніть увагу на слова. Що вони означають?)

happy - щасливий
sad - сумний
thick - товстий
thin - худий
fast - швидкий 
slow - повільний
Put the correct word to each picture (Підберіть правильне слово до кожного малюнка)

Remember! Пам'ятайте!
They're - вони (скорочена форма)
They are - вони (повна форма)
They're = they are (ми можемо вживати любу з цих форм)

3) Ex. 2 p. 54 WB Write. Написати речення за зразком. Кожне речення починається з  They are і підбираємо слово з рамочки до малюнка.
e.g. They are flowers.
Розмалюйте малюнки

Remember! Пам'ятайте!
We're - ми (скорочена форма)
We are - ми (повна форма)
We're = We are (ми можемо вживати любу з цих форм)

4) Ex. 4 p. 54 WB Write. 
  • Дописати речення, підставивши відповідне слово до малюнка;
  • Написати речення за зразком. 
  • Кожне речення починається з We are і підбираємо слово  до малюнка.

Понеділок 13.04.20
Happy birthday! p. 66-67 PB

1) Ex. 1 p. 66 PB Look on the picture and  read the words (Подивіться на малюнок та прочитайте слова)

2) Ex. 2-3 p. 67 PB Listen, repeat and read (Прослухайте диск і повторіть, прочитайте)

3) Ex. 1 p. 52 WB Read and write the letter (Прочитайте речення, виберіть правильний малюнок і запишіть букву. Дивіться зразок)

4)   Ex. 2 p. 52 WB  Add the letters. (Підставте правильні буковки до слова)
Розмалюйте малюнки


Середа 08.04.20
Check up 5 p. 50 - 51 WB

1) Ex. 1 p. 50 WB Count and write (Порахуйте і напишіть)
Remember! П'амятайте!
Коли чогось або когось два і більше додаємо -s  або -es

a dog - two dogs

a bike - four bikes

2) Ex. 2 p. 50 WB Count and answer the questions (Порахуйте і дайте відповідь на запитання)      How many - Скільки


Кожна відповідь починається There are

Далі йде кількість four
А потім пишемо слово з закінченням -s cars.

3) Ex. 3 p. 51 WB Read and colour (Прочитайте і розмалюйте малюнок)
Саварський НВК - Профорієнтаційна робота

Вівторок 07.04.20
Composition practice p. 49 WB
Письмо с. 49 WB

                                              
1) Перегляньте презентацію за посиланням:

https://drive.google.com/file/d/1bt6mauXtGZhGZTIlDtnVScADxJX6juIf/view?usp=sharing 

2. Виконайте впр.1 с. 49 WB
Малюнок 2 - переписати із презентації слайд 5, читати
Малюнок 3 - слайд 6 презентації допоможе описати малюнок, читати

3. Ваш улюблений мультик

Понеділок 06.04.20
Writing p.65 PB Письмо с. 65 РВ

1. Перегляньте презентацію та виконайте завдання. Перейдіть за посиланням


2. Виконайте впр.1 с. 48 WB (підчеркніть запитання, візьміть у кружок відповідь)


25.03.20
Phonics. Listening p. 63-64 PB
1. Прослухайте диск та повторіть за диктором впр.1, 2 с. 63 РВ. Читаємо jug        mug        bug

2. Промовляємо звуки впр.1 с.47 WB

3. Пишемо слова і підписуємо малюнки впр. 2,3 с.47 WB

4. Пишемо букви і підписуємо малюнки впр. 5,6 с.47 WB

5. Слухаємо диск Unit 5 Ex.1 p. 64 PB, повторюємо за диктором і слідкуємо у підручнику.

24.03.20
Reading "Grandpa's Shop" p.62 PB

1. Прослухайте диск Unit 5 page 62 і прочитайте текст за диктором


2. Уважно прочитайте речення впр. 1 с. 46 WB і розфарбуйте малюнок.

3. Порахуйте скільки овочів та фруктів у магазині і поставте біля них цифру (впр. 1 с. 46 WB)

4. Виберіть одне з правильних слів і запишіть його впр. 1 с. 63 РВ


Увага! Розфарбовуємо всі малюнки і робимо зошит яскравим. 


23.03.20
How many sweets are there? There are two sweets. 
Colours

1. Прослухати диск і повторити за диктором, прочитати діалог впр.1 с.61 РВ

2. Переглянути уважно відео
3. Дати відповіді на запитання впр. 1 с. 45 WB, починаючи словами 
There is - якщо щось одне
There are - якщо два і більше

4. Доповнити діалог словами з рамочки впр. 2 с. 45 WB

5. Повторити кольори
6. Прослухати диск Ex.4 p.61 (впр. 4 с. 61) і заспівати пісеньку 

18.03.20
How many sweets are there? There are two sweets.
Повторити рахунок до 10 
Переглянути відео

Порахувати кількість і записати впр. 1 с. 60 РВ
Виконати письмово впр. 2 с.44 WB (написати There is або There are)
There is - один предмет
e.g. There is one cat.

There are - два і більше предметів
e.g. There are two dogs.

17.03.20
Mrs Goody and Pirate Jack р. 60

Щоб сказати про 2 і більше предметів нам необхідно до слова додати закінчення -s, -esВиконати впр. 1 с. 44 WB (написати кількість предметів на малюнках за зразком). Не забуваємо про закінчення -s, -es


Прослухати диск Unit 5 впр.2,3 с.59; читати текст


16.03.20

Mrs Goody and Pirate Jack р. 58

1. Переглянути мультик і вивчити рахунок до 10

2. Ознайомитися з лексикою с.58 РВ, прослухати диск Unit 5 впр.2,3 с.59; читати текст
3. Виконати письмово впр.1 с.42 WB (з'єднати цифри зі словами)
4. Розмалювати малюнки впр.2 с.42 WB кольорами, які вказані у реченнях

Немає коментарів:

Дописати коментар