4А клас


Шановні батьки! Любі мої діти! 


Вітаю Вас з початком нового навчального року!
Бажаю всім нам миру і спокою!

Завдання  виконуємо по можливості у зручний для вас час, не хвилюємося, зберігаємо спокій!


Everything will be OK! Все буде добре!

Friday 09.09.2022
Hobbies PB p. 10-11
I
We     like reading
They

He 
She likes football
It

          you
Do   we      like reading?
        they

           he
Does  she  like swimming?
           it

Friday 02.09.2022
Revision (Повторення)

Write and draw about yesterday (Напиши і намалюй про свій учорашній день) На альбомному аркуші
Yesterday
Yesterday I was .... (in the playground/ at home)
I was with ... (my friends/ my family)
The weather was ... (fine/ bad)
It was ... (warm and sunny/ cold and rainy)
In the playground there was ... (a very big slide, swings)
At home I ... (played computer games, helped Mum)

____________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Tuesday 31.05.2022
Unit 8 Grammar in conversation  WB p. 75

Do the test using the link: 


Friday 27.05.2022
Unit 8 Grammar in conversation PB p. 87 

Do the test using the link: 

Tuesday 24.05.2022
Unit 8 In the mall Speaking PB p. 85 WB 73

PB Ex.2, 3 p. 85
Listen and read (Слухаємо і читаємо)

WB Ex. 1 p. 73
Draw lines to the correct shop (З'єднати речі з магазином)

WB Ex. 2 p. 73
Write the words in the correct place (Підставити слово у правильне місце)

WB Ex. 3 p. 73
Circle the odd one out (Обведіть у кружок одне зайве слово)

Friday 20.05.2022
Unit 8 In the mall PB p. 84 WB 72

PB Ex. 1 p.84
Read and choose the right answer (Прочитайте і виберіть правильну відповідь)

PB Ex. 2 p.84
Name the shops (Назвіть магазини)

WB Ex. 1 p. 72
Read and translate (Читаємо і перекладаємо)

WB Ex. 2 p. 72
Write True or False (Пишемо True or False)

WB Ex. 3 p. 72
Write the things next to the correct shop (Напишіть речі біля правильних магазинів)

Wednesday 18.05.2022
Unit 8 In the mall PB p. 82-83 WB 72

Do the test using the link: Tuesday 17.05.2022
Unit 7  Check-up 7 WB p.71


WB Ex.3,4 p. 71

Do the
 test using the link: 

https://forms.gle/fNYNsKW91DBcLXeq5


Write the right answers in Ex.4 p.71 (Запишіть правильні відповіді у впр.4 с.71)

Wednesday 11.05.2022
Unit 7 Writing preparation Writing composition WB p.68-69

WB Ex.2 p.69
Listen, check and read (Слухаємо, перевіряємо і читаємо) 
Час 0:45

Tuesday 10.05.2022
Unit 7 Class composition PB p.81 

PB Ex.1 p.81
Look at the picture. Complete the poem (Подивіться на малюнки. Доповніть вірш, вибравши правильне слово)

PB Ex.2 p.81
Listen, check and read (Слухаємо, перевіряємо і читаємо)


Tuesday Вівторок 03.05.2022
Unit 7 Reading comprehension WB p. 62
WB Ex. 1 p. 62
Read and translate the text (Читаємо та перекладаємо текст)

WB Ex. 2 p. 62
Аnswer the questions (Даємо відповіді на запитання)

WB Ex. 3 p. 62
Complete the sentences. Use words from Ex.1 (Доповніть речення. Використовуйте слова з впр.1)

Friday 29.04.2022
Unit 7 At the station PB p.74-75

PB p. 74
The city train 
Listen and read (Слухаємо і читаємо)
Час на диску 5:04
PB p. 75 
Welcome home! 
Listen and read (Слухаємо і читаємо)

Tuesday Вівторок 26.04.2022
Unit 6 Revision 2 PB p. 72 Project 2 PB p. 73
Revision 2 PB p. 72
Listen to the story and read. (Слухаємо і читаємо історію)
https://drive.google.com/file/d/1WiLs3dtpHqvtzevxnzSh4gfGSBIuiHVk/view?usp=sharing

Project 2 PB p. 73
Read the story again and answer the questions (Читаємо історію ще раз і даємо відповіді на запитання у маленькому зошиті)

Wednesday 20.04.2022 - Friday 22.04.2022
Unit 6  Check-up 6 WB p.60-61

Check yourself! Перевір себе!
WB Ex.3,4 p.61

1) Meg and her Mum went to the river. It was a hot day.

2) They sat near the river. They saw a big fish in the water.

3) There were three white swans on the river. Meg said, “Come here!” The swans did not come to them.

4) It was five o’clock. Meg and her Mum went home.

Tuesday 19.04.2022

Unit 6 Writing preparation WB p. 58

1) WB Ex.1 p.58
Complete with the verbs in the box. Use the past tense (Доповніть речення словами з рамочки. Пишемо минулий час)
Remember!
sit-sat
go-went 
win-won
see-saw
come-came
2) WB Ex.2 p.58
Match the adjectives and nouns. Write. Use a or an (З'єднайте прикметник і іменник. Напишіть за зразком)

3) WB Ex.3 p.58
Match verbs and adverbs. Write (З'єднайте дієслово і прислівник. Напишіть за зразком)

Wednesday 13.04.2022, Friday 15.04.2022
Unit 6 Composition practice WB p. 59
Check yourself!
Read and translate the letter (Читаємо та перекладаємо листа)

Everything will be OK! Все буде добре!

Tuesday Вівторок 05.04.2022
Wednesday Cереда 06.04.2022
Friday П'ятниця 08.04.2022
Unit 6 Listening. Phonics. PB p. 70 WB p. 56

1) PB Ex.1 p.70
 Name the sport ( Назвіть спорт)

2) PB Ex.2 p.70
Look at the pictures, listen and write the letters (Подивіться на малюнки, прослухайте і напишіть букви у маленькому зошиті) 1.35 час на запису

3) PB Ex.3 p.70
Listen again and answer the questions (Прослухайте ще раз  і дайте відповіді на запитання письмово у маленькому зошиті)
Відповіді даємо короткі.

Phonics PB p.70
Look, listen and read! (Подивись, послухай і почитай)2.50 час на запису

WB Ex.1 p.56
Write er. Write the words. (Напишіть er. Напишіть слова)

WB Ex.3 p.56
Complete the sentences. Use words from Ex.1 (Доповніть речення. Використайте слова із впр.1)

Everything will be OK! Все буде добре!

Tuesday Вівторок 28.03.2022
Wednesday Cереда 30.03.2022
Friday П'ятниця 01.04.2022
Unit 6 Speaking. Grammar. Grammar in conversation. PB p. 67-69 WB p. 53-55

1) PB Ex. 2 p. 67
Listen and read the story (Прослухайте та прочитайте історію)

!!! Щоб прослухати тексти, перейдіть за посиланням:

WB Ex. 1 p. 53
Put the pictures in order. Write the letters. (Поставте малюнки за порядком. Напишіть букви)

2) Згадуємо слова дії у минулому часі. Додаємо закінчення   -ed до слова дії.
e.g. live - lived
       jump - jumped
       shout - shouted
 Всі події відбувались колись давно в минулому. За це відповідає слово Did, яке ставиться на початку запитання. Слово Did не перекладається. Воно підказує, що наше слово дії треба перекладати минулим часом)
1. Did the boys climb the trees? -Yes, they did. 
2. Did the children play computer games? - No, they didn`t. 

Short Answers with DID
Sample QuestionsShort Answer (Affirmative)Short Answer (Negative)
Did you need a dictionary?Yes, I did.No, I didn't.
Did you like the movie?Yes, we did.No, we didn't.
Did they finish their homework?Yes, they did.No, they didn't.
Did he have a good time?Yes, he did.No, he didn't.
PB Ex. 2 p. 68
Ask and answer (Запитайте та дайте відповідь)

WB Ex. 1 p. 54
Find the pair in the past Запишіть слово та знайдіть йому пару у минулому.

WB Ex. 2 p. 54
Complete the sentences with the words in the box (Доповніть речення словами з рамочки, записуючи тільки правильне слово)

3) PB Ex. 1, 2 p. 69
Listen and read (Слухаємо і читаємо)

!!! Щоб прослухати тексти, перейдіть за посиланням:

PB Ex. 4 p. 69
Listen and sing (Слухаємо і співаємо)

!!! Щоб прослухати тексти, перейдіть за посиланням:

WB Ex. 2 p. 55
Complete the sentences. Use the words in the box. (Доповніть речення. Використайте слово у рамочці)

Everything will be OK! Все буде добре!

Tuesday Вівторок 22.03.2022
Wednesday Cереда 23.03.2022
Friday П'ятниця 25.03.2022
Unit 6 Winners The International Games are fantastic PB p. 64-66 WB p. 52

1) PB p. 64-65
Listen and read the texts (Прослухайте та прочитайте тексти)
Do the test using the link:


!!! Завдання виконуємо у маленькому зошиті

2) WB Ex.1 p. 52
Look and read. Number the pictures. (Подивіться і прочитайте. Пронумеруйте малюнки)

3) WB Ex.2 p. 52
Complete the answers with words from the box. (Доповніть відповіді словами з рамочки)


Wednesday 10.11.2021
Unit 3 Class composition PB p.37 
Підготувати маленькі зошити. Записати у зошиті
Wednesday, the tenth of November
Class composition
Three hungry goats

Check yourselves (p.37):
1) walked, ugly, under   
2) jumped up, scared, did ... walk 
3) goat walked on the bridge.
4) The man jumped up. The second goat was scared. He did not walk over the bridge.
5) The third goat walked on the bridge. The ugly man was under the bridge. 
6) The man jumped up. The third goat was not scared. 
7) He pushed the ugly man into the river. 
8) The goats walked over the bridge.

Be healthy! Have a nice day!

Tuesday 09.11.2021
Unit 3 Use of English Writing preparation Adjective WB p.17-18
Adjective Прикметник

https://www.youtube.com/watch?v=-NqnQJjDmB0

Friday 05.11.2021
Unit 3 Listening. Phonics PB p.36 WB p.16

Write!
WB p.16
Ex.1 p. 16 Write ou. Write the word. (Напишіть ou. Напишіть слово)
Ex.2 p. 16 Write the word. ( Напишіть слово)
Ex.3 p. 16 Complete the sentences. (Доповніть речення)
Ex.4 p. 16  Complete the sentences. Use the words from Ex.1 p. 16   (Доповніть речення словами із впр.1)

Be healthy! Have a nice day!


Tuesday 2.11.2021
Unit 2 Grammar PB p.34 WB p.14

Do the tasks Ex.1, 2 p.14 WB


Friday 29.10.2021
Unit 2 Speaking Save Henry! Part 2: Pear Tree Farm PB p.33 WB p.13


Homework:
1) Listen and read (Слухаємо і читаємо) Ex. 1p.25 PB
2) Write (Пишемо) Ex. 1, 2 p.13 WB
Be healthy! Have a nice day!


Tuesday 26.10.2021
Jack and the beanstalk PB p.30-31


Homework:
Read the text (Читати текст) PB p.30-31 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

Friday 21.05.21
Do the test  using the link:  

Friday 30.04.21
Writing preparation WB p.118

Hello!!!
1. Read carefully the notes and then the sentence Ex.1 p.118 WB. Write the sentences as in the example. Прочитайте уважно замітки, а потім речення (в кольорах). Напишіть інші речення за прикладом. 
2. Read the notes about the Tower of London Ex.2. Read the text about it. Прочитайте замітки про Лондонський тауер. Потім прочитайте текст про це.
3. Read the notes and write the sentences about the London Hotel Ex.3. Прочитайте замітки про лондонський  готель, а потім складіть речення за зразками попередніх вправ.

Wednesday 28.04.21
Speaking PB p.123 

Be ready to speak about the Sydney Opera House PB p.123. (Приготуйтесь розповідати про Сіднейський оперний театр за впр.1 підручника: дивіться попередній урок)


Tuesday 27.04.21
Class composition PB p.123 

Good morning to all of you, my darlings!
1. Look at the picture PB p.123 and read the name of the building Sydney Opera House. It is a place where people perform music and singing. This building is in Australia. Sydney is a big city. (Роздивіться малюнок PB c.123 і прочитайте назву споруди Сіднейський оперний театр. Тут відбуваються виступи музикантів та оперних співаків. Ця споруда знаходиться в Австралії. Сідней - велике місто цієї країни.)
2. You can see the facts and figures (to the right) about Sydney Opera House. Use them all to make sentences like: how big it is, where it is, what it looks like. (З правої сторони ви бачите факти і цифри про Сіднейський оперний театр. Складіть з ними речення, щоб дізнатися чи великий він, де знаходиться, який вигляд має.
3. Do the test  using the link:  
 and check your composition. Увага! В останньому завданні тесту виберіть варіант про зовнішній вигляд театру, який вам найбільш до вподоби. 

Monday 26.04.2021
Grammar p.120 PB p. 114 WB
Сьогодні ми поговоримо про присвійні займенники, займенники, які показують, що хтось володіє чимось.
Після займенників my, your, his, her, our, their ми пишемо іменник: 
This is my hat
These are your socks
Коли ми вживаємо mine, yours, his, hers, ours, theirs, тоді іменник пишеться або говориться на початку речення: 
This hat is mine
These socks are yours

https://www.youtube.com/watch?v=euQWu0tQW14&ab_channel=Rockin%27EnglishLessons

1. Look at the pictures, read the bubbles and do Ex. 1,2 p.120 PB. Роздивіться малюнки підручника с 120, прочитайте підписи до них та виконайте усно впр.1,2.
WB p.114:
2. Complete the sentences with the word in the box Ex.1. Виберіть відповідне по змісту слово з рамочки та завершіть речення впр.1 с.114 WB.
3. Look and write the questions Ex.2. Напишіть запитання до кожного малюнка. Зверніть увагу на зразки запитань до 1го та 2го малюнків.

Friday 23.04.2021
Phonics Listening p. 122 PB p. 116 WB

1. Ex. 1 p.116 WB Write ow Write the words
2. Ex. 2 p.116 WB Read the clues. Write the words
3. Ex. 3 p.116 WB Complete the sentences. Use words from Ex.1

Wednesday 21.04.2021
Grammar in conversation PB p.121


1) Ex. 2 p.121 PB Listen CD and read
2) Ex. 1 p.115 WB Write the months (Написати місяці)
3) Ex. 2 p.115 WB Read and match (Читаємо і з'єднуємо)
4) Ex. 3 p.115 WB Answer the questions (Дати відповідь на запитання)
Tuesday 20.04.2021
Shostka 

Do the test following the link
https://forms.gle/3ijTenumcHHNzcvn6

Write a story about Shostka using the test (Напишіть розповідь про Шостку за тестом)

Monday 19.04.2021
Ukraine

Watch the video (Дивимось відео)


                          https://www.youtube.com/watch?v=gZoQs6L1BAk&ab_channel=


Read the text (Читаємо текст)

Kyiv is the capital of Ukraine. It is one of the most beautiful cities in the world. Kyiv was founded more than 1500 years old. Kyiv is located on the picturesque banks of the Dnipro river. There are many streets and squares in the city. Khreschatyk is the main street in Kyiv. Independence Square (Maidan Nezalezhnosti) is the heart of Kyiv. Kyiv has a lot of museums, art galleries, concert halls, theatres and cinemas. The city is very green. The chestnut tree is the symbol of Kyiv. Kyiv is also famous for its attractive parks. Kyiv has well-developed transport system: an underground, a railway station, an airport, a river port. Many buses, minibuses, trolley-buses, trams and cars carry passengers around the city. Kyiv is a modern European city.

Write the text in your exercise-books and write 6 questions to the text (Напишіть текст у ваші зошити і поставте 6 запитань до тексту)

Friday 16.04.21
London


Watch the video (Дивимось відео)


Read the text (Читаємо текст)

London is the capital of England and the United Kingdom.

London Eye is the big wheel. It’s 135 m high with 32 glass capsules. The wheel was opened in March 2000. Big Ben is the famous clock tower. The government meets  in the Houses of ParliamentOne of the best things about London is its parks. In Regent’s park you can relax, walk and run, but you can’t cycle. Only the police can do that. Horses are good and  ecological way of keeping order in London. You can walk over the Millennium Bridge. You can also visit the British MuseumChanging of the guards takes place in Buckingham Palace every day at 11 am. You can walk along the Tower Bridge that joins two towers.

London is worth seeing!


Do the test following the link:

Wednesday 14.04.21 
Speaking Stop, thief! PB p. 119, WB p.113

Hello! Hello! Hello!
1. Listen  and then read the dialogue Ex.1 p.119 PB.
2. Write the words in the correct order Ex.2 p. 113 WB
3. Do the test using the link:
and check your answers.
Have a nice sunny Wednesday!

Tuesday 13.04.21 
Reading comprehension and vocabulary PB p. 118 WB p. 112
Hi there!!!

1. Read Ex.1 p.118 PB and choose the right variant. 
2. Ex. 2 p. 118  PB. Find three words to do with light. Find three words to do with nightЗнайдіть три слова, які "співпрацюють" зі словом light. Знайдіть три слова до слова   night.
3. Do the test according to the link: 

and check yourselves.
4. Complete the sentences with the words in the box Ex. 2 p. 112 WB.
Have a nice sunny Tuesday! 
Monday 12.04.21
Cities at night PB p.116,117 

Hi, dears!!!
1. Reread the text Buildings around the world and 
2. Do the test according to the link: 

Have a nice Monday!

Tuesday 30.03.2021
Revision Test 2

!!! Use short forms
There is - there isn't
There are - there aren't
Have got - haven't got
Has got - hasn't got

Follow the link:

Monday 29.03.21
Revision Test

!!! Use short forms
There is - there isn't
There are - there aren't
Have got - haven't got
Has got - hasn't got

Friday 19.02.21
Class composition PB p.107
HELLO!

1. Look at the pictures Ex.1 p. 107 PB. Pay attention to the words to each picture. (Зверніть увагу на слова до кожного малюнка)

 2. Do the test, using the link: 

3. Write your full answers in your small copybooks. (Написати відповіді у маленький зошит) Read the story. (Прочитати історію)

Homework
Describe the pictures (Описати малюнки)Monday 14.12.20
Check-up 8 WB p. 80-81

Hello, I am Olaf!
I am a snowman.
Stay at home! It is slippery outside!

 1. Look at the pictures Ex.4 p.81. Read the story and find the mistakes.
2. Do the test, using the link: 

3. Write the story Ex.5 p.81. Don`t make mistakes.

Friday П'ятниця 23.10.20
Revision 2 Повторення 2 p.72 PB

1. Listen to your CDs and read the story p.72. (Прослухайте диск та прочитайте оповідання с. 72).
2. Read again and answer the questions. Write your full answers in your small copybooks. Use the correct verbs provided. (Прочитайте ще раз та дайте відповіді на запитання. Запишіть повні відповіді у ваші тоненькі зошити. Використовуйте у відповідях дієслово у правильній формі/часі, яке стоїть біля кожного речення. На відповідь четвертого запитання використайте два дієслова)
1) Did Mr. Oats need a new house? need - needed
2) How much does this work cost?   cost - costs
3) How can Mr. Oats pay the builders? can sell
4) How did the children help Mr. Oats? enter -entered, win - won 

3. Do the test using the link:


Wednesday Середа 21.10.20
Test 2

Write sentences Напишіть речення:

E.g.: travel           They travelled  in a car.
         not travel     They did not travel  in a bus.
Write questions Напишіть запитання:
         travel            Did they travel  in a car?
Write sentences:
was / were
 plane -  There was a plane.         planes - There were planes.
               There was not a bus.                   There were not cars.
Write the questions:
plane -    Was there a plane     plane-    Were there planes?

Do the test using a link:


Tuesday Вівторок 20.10.20

My day at Grammar Castle


1. Do the test using the link: 


2. Write about Joe`s day.
3. Write sentences about the boy`s day at Grammar castle.

Be healthy! Have a nice day!

 Monday Понеділок 19.10.20

Check-up 6 WB p. 60-61

Hello!!!
Let`s start our work.
1. Complete the sentences with the verbs in the box. Use the past tense. WB p.60 ex.1.
2. Look and complete the sentences. WB p.60 ex.2. 
3. Read the questions and choose the right answer. WB p.61 ex.3.
4. Do the test according to the link: 

5. Write the story. Use the test answers.
Be healthy! Have a nice day!

Немає коментарів:

Дописати коментар