2А клас

Шановні батьки! Любі мої діти! 
Завдання викладені на тиждень, виконуємо по можливості, не хвилюємося, зберігаємо спокій!


Thursday 02.06.2022
Unit 4 Check-up 4 WB p. 40-41

WB Ex.1 p.40
Do the boys
      you
      the children
      the girls

Does Lisa
         the dog
         Ben

WB Ex.2 p.40
likes - does not like
like - do not like

WB Ex.3 p.41
Написати що люблять діти, а що ні.
Everything will be OK! Все буде добре! 

Wednesday 01.06.2022
Unit 4 Composition practice WB p. 39


Check yourself
These clothes are for snowy weather. The children are wearing hats and thick coats. They have got gloves. They are wearing thick boots.
These clothes are for tennis. He is wearing shorts and a T-shirt. He is wearing a cap. He has got short socks and trainers.

Everything will be OK! Все буде добре! 

Tuesday 31.05.2022
Unit 4 Writing skills WB p. 38
WB Ex. 1 p.38
Read the words in the boxes. Write. Use a word from each box (Прочитайте слова в рамочках. Напишіть. Використовуйте слова з кожної рамочки)
Remember!
These are (два і більше)
This is а (щось одне)

WB Ex. 2 p. 38
Write about the weather (Напишіть про погоду)
It is ... weather.


Everything will be OK! Все буде добре! 

Friday 27.05.2022
Unit 4 Phonics Listening PB p. 55-56 WB p. 37

WB Ex.1 p. 37
Write the letters. Write the words. (Написати букви. Написати слова)

WB Ex.2 p. 37
Complete the sentences. Colour the picture (Доповніть речення.  Розфарбуйте малюнки)Everything will be OK! Все буде добре! 

Wednesday 25.05.2022
Unit 4 Reading comprehension PB p. 55 WB 36


Test in Reading
WB Ex.1 p. 36
Read and colour the pictures. Write the names (Прочитайте та розфарбуйте малюнки за текстом. Напишіть імена)

WB Ex.2 p. 36
Read the questions. Write the names (Прочитайте запитання. Напишіть імена)

Everything will be OK! Все буде добре! 

Tuesday 24.05.2022
Unit 4 Reading PB p. 54 
PB p.54
What clothes do you like? (Який одяг тобі подобається?)
Listen and read the text. Try to understand as much as possible (Слухаємо і читаємо текст. Намагаємося зрозуміти якомога більше з прочитаного)
Час 0:42

Everything will be OK! Все буде добре!

Thursday 19.05.2022
Unit 4 Grammar in conversation PB p. 53 WB p. 35
PB Ex. 1 p. 53
Look and read (Дивимось на малюнки і читаємо)

PB Ex. 1 p. 53
Listen and read (Слухаємо і читаємо)

WB Ex. 1 p. 35
Complete the conversation with the words from the box (Доповніть діалог словами з рамочки)

WB Ex. 2 p. 35
Complete the sentences with do or does (Доповніть речення з do or does)

Remember !!!
           he
Does   she
           it

Do   they
Everything will be OK! Все буде добре!

Wednesday 18.05.2022
Unit 4 A fantastic shop Grammar PB p. 52 WB p.34

Remember!!!
Does she like the dress?
Yes, she does.
No, she doesn't.

Does he like the train?
Yes, he does.
No, he doesn't.

Does it like the carrot?
Yes, it does.
No, it doesn't.

Do they like the doll?
Yes, they do.
No, they don't.

Check yourself!
WB Ex.2 p. 34
2. The boy does not like the jacket.
3. The cat does not like the rain.
4. The girls do not like the doll.
5. The cats do not like the dog.
6. The boys do not like the cake.

Everything will be OK! Все буде добре!

Tuesday 17.05.2022
Unit 4 A fantastic shop PB p. 50-51 WB p.32

1) Ex 2, 3 p. 51 PB Listen to the disk and repeat after the speaker. Read Unit 4 p. 51 (Прослухайте диск та повторіть за диктором. Прочитайте) 
Час 1:11
https://drive.google.com/file/d/19-KfvXYRwMA24gsfdakay0i9xgWgyS8q/view?usp=sharing

2) Pay attention to the words Ex.1 p. 50 PB (Зверніть увагу на слова)


3) Ex.1 p. 32 WB Do the crossword. Find the words to the pictures (Зробіть кросворд. Знайдіть слова до малюнків)
 Write the words (Напишіть слова)

4) Ex.2 p. 32 WB Read and write the names (Прочитати та написати імена)
Everything will be OK! Все буде добре!

Friday 13.05.2022
Unit 3 Check-up 3 WB p.30-31
1) Діти, сьогодні ми згадаємо коли вживаємо like а коли likes (любити щось, подобатися)

Коли ми говоримо 
- я
We - ми
You - ти, ви
They - вони
ми вживаємо like

А коли ми говоримо 

He (Ben) - він (Бен)
She (Lucy) - вона (Люсі)
It (a rabbit) - воно (тваринка кролик)
ми вживаємо likes

2) Ex. 1 p. 30 WB Look and write. Розгляньте малюнок і допишіть речення, вживаючи  like або likes.


3. Ex. 2 p. 30 WB Complete the sentences with like or likes. (Доповніть речення з  like або likes)

4) Ex. 3 p. 31 WB Look, read and complete the dialogue (Подивіться, прочитайте і доповніть діалог словами з рамочки) 
Everything will be OK! Все буде добре!

Wednesday 11.05.2022
Unit 3 Composition practice WB p.29

Сhildren, today we continue to speak about actions we are doing now. (Дітки, сьогодні ми продовжуємо говорити про дії, які відбуваються зараз (now). 

Now, open your books on page 29 WB. (А зараз відкрийте зошит на стор. 29 (WB)

Ex. 2 p. 29 WB
The children are making a book. 
(Дітки створюють книгу) 

Read the words in the boxes
(Прочитайте слова в рамочках) 

Write the story
(Напишіть історію)

Children, lets find action words. (Дітки, давайте знайдемо слова дії)
write - писати
use - використовувати
draw - малювати олівцями
paint - малювати фарбами
cut - вирізати
stick - приклеювати
read - читати
laugh - сміятися
Згадаємо, що ми добавляємо до цих слів, якщо дія відбувається зараз. Згадали? Правильно -ing
write - writing
use - using
draw - drawing
paint - painting
cut - cutting
stick - sticking
read - reading
laugh - laughing
Щоб написати історію, нам необхідно до кожного малюнка написати по 2 речення:
1. Що роблять діти?
2. Що вони використовують (using)?
А як же нам правильно утворити речення?

Розгляньте дракончика, особливо його другу голівку. 
 Хто стоїть перед голівкою? Правильно he, she
Як вона називається? Правильно is
Яке слово дія у неї на тілі? Правильно fly
Що знаходиться на хвостику у дракончика? Правильно ing
А тепер будуємо речення, вживаючи тільки червоні слова
He (she) is flying.

Ось ми і підійшли до опису малюнків
Fred
Ben
Amy               is                  Ving
Sam
Anna

V (слово дія)
Check yourself (Перевірте себе)
2.
3.
4.
5.
6.

Everything will be OK! Все буде добре!

Tuesday 10.05.2022
Unit 3 Writing skills WB p.28

Good morning, children!  
Сhildren, today we continue to speak about actions we are doing now. (Дітки, сьогодні ми продовжуємо говорити про дії, які відбуваються зараз (now). 

Now, open your books on page 28 WB. (А зараз відкрийте зошит на стор. 28 (WB)
Уважно подивіться на слова дії. Як ви уже побачили, всі вони в кінці мають буковку е. Як же нам добавити - ing до слова?
mak- making
use - using
write - writing
dance - dancing
bake - baking
rid- riding

Я впевнена, що ви дуже уважно прочитали слова і зрозуміли, що буковка е зникла перед -ing.

And now lets do Ex. 1 p. 28 WB 
1) Write -ing to the words. Напишіть -ing до слів.

2) Сomplete the sentences according to the example. Доповніть речення за зразком речення 1.

3) Read the sentences. Прочитайте речення.

Pay attention!
He is
She is          + слово дії з закінченням ing
They are

Ви були дуже уважні. Молодці!
      It's time for tea!


Friday 06.05.2022
Тема: Listening PB p. 46 

1. Розгляньте малюночки Ex.1 p.46 PB. Прослухайте CD та знайдіть малюночки, про які говориться. Запишіть букви малюнків біля цифр Ex.2 p.46 PB (у тоненький зошит).
Посилання для прослуховування Час 2:45
2. Ex. 4 p.46
Listen and sing (Слухаємо і співаємо)
Everything will be OK! Все буде добре!
Wednesday 04.05.2022
Тема: Phonics. Фонетика PB p. 45 WB p. 27

1. Знайдіть Mr Jolly на стор.45 PB. Голосні букви - o та -u, коли в кінці слова стоїть німа (не вимовляємо!) буква - е читаються так, як ми називаємо їх в алфавіті (повна назва). Прослухайте CD та повторіть. Прочитайте слова самостійно. Переклад слів здогадаєтесь за малюночками.

3. А тепер прочитайте слова Ex.1 p. 27 WB (див.пункт1). Малюночки допоможуть вам здогадатись про їх значення. Запам'ятайте їх! 

4. Допишіть слова за початковими буквами та ще раз запишіть їх у наступному рядку Ex.2 p. 27 WB. 

5. Таким же чином виконайте (прочитайте та пропишітьEx.3,4 p. 27 WB.

6. Доповніть речення словами зі стор. 27 Ex.2 p. 27 WB.
Everything will be OK! Все буде добре!

Tuesday 03.05.2022
Unit 3 Reading comprehension WB p.26

WB Ex. 1 p.26
Read and translate the text (Прочитайте та перекладіть текст)

WB Ex. 2 p.26
Answer the questions (Дайте відповіді на запитання)
Everything will be OK! Все буде добре!
Friday П'ятниця 29.04.2022
Unit 3 Grammar in conversation PB p. 43 WB p.25

PB Ex. 1 p. 43
Look and read (Подивіться і прочитайте)
PB Ex. 2-3 p. 43
Listen and read (Прослухайте і прочитайте) - 
 Час на диску 1.45

PB Ex. 5 p. 43
Listen and read (Прослухайте і прочитайте) - 
 Час на диску 3.26

WB Ex. 1-2 p.25
Напишіть запитання і обведіть відповідь
Do you like ...?

WB Ex. 3 p.25
Напишіть 3 речення починаючи
I like ...

WB Ex. 4 p.25
Доповніть діалог словами з рамочки
Everything will be OK! Все буде добре!
Wednesday 27.04.2022 (Thurthday 28.04)
Unit 3 Grammar PB p. 42 WB p.24

1. Роздивіться малюночки Ex.1 p.42 PB. Прочитайте підписи до них. Підберіть до підписів (під номерами) малюнки з буквами. Запишіть у тоненький зошит: e.g.1B, 2 ... 

2. Розгляньте малюнки  Ex.2 p.42 PB та уважно прочитайте дані речення.

Зверніть увагу:
I like - я люблю (Мені подобається)
You like - ти любиш; ви любите 
We like - ми любимо
They like - вони люблять
Aле 
He likeвін любить
She likes - вона любить
It likes - він, вона, воно любить

WB Ex. 1 p.24
Доповнюємо речення за зразком
... like + вибране слово з рамочки

WB Ex. 2 p.24
Дивимось на малюнки і доповнюємо речення
... likes + вибране слово з малюнка

Everything will be OK! Все буде добре!

Tuesday 26.04.2022
Unit 3 Pirate Jack PB p. 40-41 WB p.22
1) PB Ex.1 p. 40
Pay attention to the words (Зверніть увагу на слова)

2) PB Ex.2 p. 41
Listen (Слухаємо діалог)

3) PB Ex.3 p. 41
Listen and say (Слухаємо і говоримо)

4) WB Ex 1 p.22
Complete the sentences. Use the words in the box (Доповніть речення. Використовуйте слова з рамочки)

5) WB Ex 2 p.22
Read the sentences and write the names (Читаємо речення і пишемо імена)
Everything will be OK! Все буде добре!

Friday П'ятниця 22.04.2022
Unit 2  Check-up 2 WB p.21

Check yourself! Перевір себе!

WB Ex.3,4 p.21

1)        Is this your bag?

2)        No. That is my bag.

       It is on my chair.

3)        Are these your books?

4)        Yes, they are.

5)        Where are my books?

6)        They are on your desk.

7)        Oh, yes! Those are my books.

Write, read and translate the conversation (Напишіть, прочитайте і перекладіть розмову)

Everything will be OK! Все буде добре!


Tuesday 19.04.2022
Unit 2  Check-up 2 WB p.20 

Watch the video (Дуже уважно перегляньте відео)
Remember! (Пам'ятайте!)
This - одне поряд
That - одне на відстані
These - декілька поряд
Those - декілька на відстані

This is
That is

These are
Those are
 WB Ex. 1, 2 p.20
Complete the sentences with the words in the box (Доповнити речення словами з рамочки)
Everything will be OK! Все буде добре!


Tuesday 12.04.2022, Thursday 14.04.2022
Unit 2 In Biffo's garden Composition Practice WB p.19


Read the story "In the garden" (Читаємо історію "У саду")

Everything will be OK! Все буде добре!

Monday Понеділок 11.04.2022
Unit 2 In Biffo's garden Writing skills WB p.18

1) WB Ex. 1 p.18
Write the words. Write sentences. (Напишіть слова. Напишіть речення)
Remember!!! Пам'ятайте!
У словах, які складаються з 
                    приголосна-голосна-приголосна,  
остання приголосна подвоюється:
hop-hopping
They are hopping. (Коли декілька діток )
skip-skipping
run-running
He is running. (Коли одна дитина)
sit-sitting
2) WB Ex. 2 p.18
Write the words from the box (Напишіть слова з рамочки)

Everything will be OK! Все буде добре!

Tuesday Вівторок 05.04.2022
Thurthday Четвер 07.04.2022
Friday П'ятниця 08.04.2022
Unit 2 In Biffo's garden PB p.38-39, маленький зошит

Listening PB p. 38
1) PB Ex. 1 p.38
Look at the picture! (Подивіться на малюнок)

2) PB Ex. 2 p.38
Listen and repeat the names of the children (Прослухайте і повторіть імена дітей)

3) PB Ex. 3 p.38
Listen to the story "In the park" and point the children (Прослухайте історію "У парку" і укажіть на діток)

4) PB Ex. 4 p.38
Listen to the story "In the park" again and write the names of the children in order (Прослухайте історію "У парку" знову і напишіть імена діток за порядком слідування у тексті)
У маленькому зошиті пишемо
April, 5
PB Ex. 4 p.38
Ben, Sue ...

5) PB Ex. 5 p.38
Listen and sing (Прослухайте і проспівайте) 2.20 час на запису (Після тексту, який ви слухали про діток)

Everything will be OK! Все буде добре!

Tuesday Вівторок 29.03.2022
Thurthday Четвер 31.03.2022
Friday П'ятниця 01.04.2022
Unit 2 In Biffo's garden PB p.35-37 WB p.16-17
Texts for listening (Тексти для прослуховування)
PB Ex. 2-3 p.33
Ex. 2-3. p.35
Ex. p.36
Ex.2 p.37
!!! Щоб прослухати тексти, перейдіть за посиланням:

1) PB Ex. 1 p.35
Say the words and match the pictures (Промовляємо слова і умовно з'єднуємо з малюнками)
PB Ex. 2 p.35
Listen and read (Прослухайте і прочитайте)

2) PB p.36
Listen and read (Прослухайте і прочитайте)
WB Ex. 1 p.16
Read the text. Write the names. (Прочитайте текст. Напишіть імена діток)
WB Ex. 2 p.16
Read the text. Write the names. (Прочитайте текст. Напишіть імена діток)

3) PB Ex. 1-2 p.36 Phonics
Listen and read (Прослухайте і прочитайте)
WB Ex. 1 p.17
Read the words (Прочитайте слова)
WB Ex. 2-4 p.17
Write the words (Напишіть слова)
WB Ex. 4 p.17
Complete the sentences with the words (Доповніть речення словами)
!!! Сheck yourself (Перевір себе)
1. nine
2. bike
3. ride
4. fine
5. lines

Everything will be OK! Все буде добре!

Tuesday Вівторок 22.03.2022
Thurthday Четвер 24.03.2022
Friday П'ятниця 25.03.2022
Unit 2 In Biffo's garden PB p.32-34 WB p.12-14
1) PB p.32
Listen and say the words (Прослухали диск і повторили слова)
WB Ex. 3 p.12
Do the crossword (Зробіть кросворд)
2) PB p.33
Listen and read (Прослухайте і прочитайте)

3) Watch the video (Дуже уважно перегляньте відео)Remember! (Пам'ятайте!)
This - одне поряд
That - одне на відстані
These - декілька поряд
Those - декілька на відстані
 PB p.34
Щось одне
What's this? Що це?
It's a swing. Це гойдалка.

What's that? Що то?
It's a slide. То гірка.

Чогось декілька
What are these? Що це?
They're balloons. Це повітряні кульки.

What are those? Що то?
They're Ukrainian planes. То українські літаки.

4)  WB Ex. 1 p.14 (Написати буковку під запитанням)
WB Ex. 2 p.14 (Написати this (одне поряд), these (декілька поряд)
WB Ex. 3 p.14 (Написати that (одне на відстані), those (декілька на відстані)

5) WB Ex. 1,2 p.13 Circle a different picture or word (Обведіть малюнок або слово, яке відрізняється)

Everything will be OK! Все буде добре!

Friday П'ятниця 12.11.2021
Unit 11 Up in space PB p.110-111 WB p.102

Check yourself! Перевір себе!
1. umbrella
2. moon
3. sun
4. stars
5. clouds
6. Earth


Thurthday Четвер 11.11.2021
Unit 10 Сheck-up 10 WB p.101
Check yourself! Перевір себе!
WB Ex.5 p.101

2. Tim can write. Tom cannot write.
3. Tim can count. Tom cannot count.
4. Tim can draw. Tom cannot draw.
     I can fly.Tuesday Вівторок 09.11.2021
Unit 10 Сheck-up 10 WB p.100
Check yourself! Перевір себе!
WB Ex.1 p. 100


 

Friday 05.11.2021
Unit 10 Composition practice. A space man. WB p.99

 


 Please, join our English lesson at 9:15 in Google MEET using the link (Онлайн-урок відбудеться о 9:15 у Google Meet за посиланням):

WB p.99 Read the words, look at the picture and make up the story (Прочитайте слова, перегляньте малюнок і складіть письмово розповідь)

Check yourself! Перевір себе!

A space man
Look! This is a space man. He is big and tall. He has got a space suit. It is white and grey.

A space rocket
Look! This is a space rocket. Listen! It is noisy. It can fly to the moon. It is fast. It is black and white.

Read the story. (Прочитайте історію)

Thurthday Четвер 04.11.2021
Unit 10 Writing skills WB p.98


 
Please, join our English lesson at 9:15 in Google MEET using the link (Онлайн-урок відбудеться о 9:15 у Google Meet за посиланням):

WB Ex.1 p.98 Choose and write (Виберіть правильний вираз і запишіть під малюнком)

WB Ex.2 p.98 Read the sentences. Circle the words from the world (Прочитайте речення. Візміть слова з рамочки у кружечок)


Tuesday 2.11.2021
Unit 10 Phonics. Listening PB p.107-108 WB p. 97
Good morning, children!

Please, join our English lesson at 9:15 in Google MEET using the link (Онлайн-урок відбудеться о 9:15 у Google Meet за посиланням):

Виконуємо завдання впр. 1, 2, 3 с.97 WB

Friday 29.10.2021
Unit 10 Reading The Earth and the sky PB p.106 WB p.96Діти, відкриваємо підручник на с.106. Слухаємо диск (тільки с.106) і повторюємо, перейшовши за посиланням внизу


Перевірте себе!

The Earth and the sky     
Земля і небо

This is the Earth.
Це Земля.

We live on the Earth. 
Ми живемо на планеті Земля.

This is the sun. 
Це сонце.

It is round and it is very hot.
Воно кругле і воно дуже жарке.

You can see the sun in the sky. 
Ви можете побачити сонце на небі.

It is yellow. Sometimes it is orange. 
Воно жовте. Іноді воно оранжове.

 This is the moon.
Це місяць.

It is round and white. 
Він круглий і білий.

At night you can see it in the sky. 
Вночі ви можете побачити його на небі.

Look! 
Дивись!

This is the sky at night. 
Це небо вночі.

The sky is black.
Небо чорне.

The stars are white. 
Зірки білі.

Відкриваємо зошит WB і виконуємо
впр.2 с.96 (Беремо в кружочок правильне слово)

впр.3 с.96 (Даємо відповіді на запитання)
What colour (Якого кольору)       

Check yourself (Перевір себе)     
1. It is yellow.
2. It is black.
3. They are white.     
  

Tuesday 26.10.2021
Grammar PB p.104  WB p.94
Дітки, сьогодні ми з вами поговоримо про can (можу)

Слухаємо пісеньку і повторюємо


 1) Read the sentences (Читаємо речення)
1. The frog can jump.
2. The girl can sing.
3. The boy can draw.
4. The bird can fly.
5. The girl can read.

2) PB Ex.1 p.104 Point and say (Покажи і скажи)

3) WB Ex.1 p.94 Finish the sentences (Закінчіть речення підставляючи can та слова з рамочки)
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Thursday Четвер 29.04.2021
Revision (Повторення) 1 p. 48 PB


1) Ex. 1 p. 48 PB Розгляньте малюнки, повторіть слова, прочитайте.
2)  Ex. 2 p. 48 PB Прочитайте слова, згадайте що вони означають. Знайдіть ці слова на малюнках.
3) А зараз перегляньте мультфільм і згадайте дні тижня


4)  Ex. 3 p. 48 PB Прочитайте текст, знайдіть відповідний малюнок. Напишіть день до кожного малюнка.
5) Виконайте тест за посиланням:
https://forms.gle/MeMgPawLmJ4CucAZ6

6) Ваш улюблений мультик

Children Holding Balloons With Word Great Illustration Royalty ...


Wednesday Середа 28.04.2021
Тема: Check-up 3 p. 30 WB

1) Діти, сьогодні ми згадаємо коли вживаємо like а коли likes (любити щось, подобатися)

Коли ми говоримо 
- я
We - ми
You - ти, ви
They - вони
ми вживаємо like

А коли ми говоримо 

He (Ben) - він (Бен)
She (Lucy) - вона (Люсі)
It (a rabbit) - воно (тваринка кролик)
ми вживаємо likes

2) Ex. 1 p. 30 WB Look and write. Розгляньте малюнок і допишіть речення, вживаючи  like або likes.


Виконайте тест за посиланням:

3. Ex. 2 p. 30 WB Complete the sentences with like or likes. (Доповніть речення з  like або likes)
Анимация блога, до свидания, прочее, лента, текст png | PNGWing
Monday Понеділок 19.04.2021
Тема: Class composition p. 47 PB

Діти, 
сьогодні ми поговоримо про дії, 
які відбуваються зараз, коли ми говоримо або щось бачимо.
Дуже уважно прочитайте казочку.
Коли щось відбувається прямо now зараз вмикається лампочка
На світло цієї лампочки з'являється дракончик
У дракончика 3 голови am, is, are. На тілі у дракончика якась дія fly. А ще у дракончика є хвостик ing. Кожна голова дракона має своїх друзів. 
Голова am  товаришує з I (я)
Голова is  має зразу трьох друзів he (він), she (вона), it (воно)


Голова are також має трьох друзів you (ти/ви), we (ми), they (вони)

Коли я хочу сказати, що щось відбувається прямо зараз я говорю I am flying. Я лечу (зараз)
Він літає (зараз) He is flying.
Ми літаємо (зараз) We are flying
А зараз ми подивимося на малюночки впр.2 с.47 РВ
Давайте згадаємо слова дії
think - думати
read - читати
paint - малювати
write - писати
make a book - створювати книгу
А зараз ми опишемо малюночки і ви запишете речення у свої тоненькі зошити і почитаєте. Будьте уважні!He - він                 She - вона               They - вони
Picture 5
Sam and Amy (they) are thinking.
Dad (He) is reading.

Picture 6        Допишіть речення
Amy (She) ____  ____________.
Sam (He) ____  ___________.

Picture 7
Sam and Amy (They) are making a book.

Picture 8
They are happy.
Dad (He) is reading.
Шановні батьки та діти!
Онлайн-урок відбудеться у четвер 22.04.21 о 8.30 у Google Meet за посиланням

Thursday Четвер 22.04.2021
Тема: Composition practice p. 29 WB

Good morning, my dear!

Сhildren, today we continue to speak about actions we are doing now. (Дітки, сьогодні ми продовжуємо говорити про дії, які відбуваються зараз (now). 

Now, open your books on page 29 WB. (А зараз відкрийте зошит на стор. 29 (WB)

Ex. 2 p. 29 WB
The children are making a book. 
(Дітки створюють книгу) 

Read the words in the boxes
(Прочитайте слова в рамочках) 

Write the story
(Напишіть історію)

Children, lets find action words. (Дітки, давайте знайдемо слова дії)
write - писати
use - використовувати
draw - малювати олівцями
paint - малювати фарбами
cut - вирізати
stick - приклеювати
read - читати
laugh - сміятися
Згадаємо, що ми добавляємо до цих слів, якщо дія відбувається зараз. Згадали? Правильно -ing
write - writing
use - using
draw - drawing
paint - painting
cut - cutting
stick - sticking
read - reading
laugh - laughing
Щоб написати історію, нам необхідно до кожного малюнка написати по 2 речення:
1. Що роблять діти?
2. Що вони використовують (using)?
А як же нам правильно утворити речення?


Розгляньте дракончика, особливо його другу голівку. 
 Хто стоїть перед голівкою? Правильно he, she
Як вона називається? Правильно is
Яке слово дія у неї на тілі? Правильно fly
Що знаходиться на хвостику у дракончика? Правильно ing
А тепер будуємо речення, вживаючи тільки червоні слова
He (she) is flying.

Ось ми і підійшли до опису малюнків
Fred
Ben
Amy               is                  Ving
Sam
Anna

V (слово дія)

Check yourself (Перевірте себе)
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Виконайте тест за посиланням:
https://forms.gle/cfwzWUv593zRoNUP9

BE HEALTHY! (Будьте здорові!)


Шановні батьки та діти!
Онлайн-урок відбудеться у середу 21.04.21 о 8.30 у Google Meet за посиланням


Wednesday Середа 21.04.2021
Тема: Writing skills p. 28 WB


Good morning, children!  
Сhildren, today we continue to speak about actions we are doing now. (Дітки, сьогодні ми продовжуємо говорити про дії, які відбуваються зараз (now). 

Now, open your books on page 28 WB. (А зараз відкрийте зошит на стор. 28 (WB)
Уважно подивіться на слова дії. Як ви уже побачили, всі вони в кінці мають буковку е. Як же нам добавити - ing до слова?
mak- making
use - using
write - writing
dance - dancing
bake - baking
rid- riding

Я впевнена, що ви дуже уважно прочитали слова і зрозуміли, що буковка е зникла перед -ing.

And now lets do Ex. 1 p. 28 WB 
1) Write -ing to the words. Напишіть -ing до слів.

2) Сomplete the sentences according to the example. Доповніть речення за зразком речення 1.

3) Read the sentences. Прочитайте речення.

Pay attention!
He is
She is
They are

Ви були дуже уважні. 

Виконайте тест за посиланням:                                  BE HEALTHY!

                                  It's time for tea!


Шановні батьки та діти!
Онлайн-урок відбудеться у понеділок 19.04.21 о 8.30 у Google Meet за посиланням

Monday Понеділок 19.04.2021
Тема:  Listening.  Аудіювання p. 46
1. Розгляньте малюночки Ex.1 p.46 PB. Прослухайте CD та знайдіть малюночки, про які говориться. Запишіть букви малюнків біля цифр Ex.2 p.46 PB (у тоненький зошит).

2. c. 44 РВ прослухати диск і читати


Шановні батьки та діти!
Онлайн-урок відбудеться у четвер 15.04.21 о 8.30 у Google Meet за посиланням

Thursday Четвер 15.04.2021
Тема: Phonics. Listening. Фонетика. Аудіювання. 

1. Знайдіть Mr Jolly на стор.45 PB. Голосні букви - o та -u, коли в кінці слова стоїть німа (не вимовляємо!) буква - е читаються так, як ми називаємо їх в алфавіті (повна назва). Прослухайте CD та повторіть. Прочитайте слова самостійно. Переклад слів здогадаєтесь за малюночками.

Let's have a rest

3. А тепер прочитайте слова Ex.1 p. 27 WB (див.пункт1). Малюночки допоможуть вам здогадатись про їх значення. Запам'ятайте їх! 

4. Допишіть слова за початковими буквами та ще раз запишіть їх у наступному рядку Ex.2 p. 27 WB. 

5. Таким же чином виконайте (прочитайте та пропишітьEx.3,4 p. 27 WB.

6. Виконайте тест за посиланням:  

та запишіть відповідні слова Ex.5 p. 27 WB.


Шановні батьки та діти!
Онлайн-урок відбудеться у середу 14.04.21 о 8.30 у Google Meet за посиланням

Wednesday Середа 14.04.2021
Reading ''Mum's birthday present'' p.44 PB

1)  Прослухайте диск та прочитайте текст с. 44 PB

 WB p.26

2) Прочитайте текст і розфарбуйте малюнок Ex.1 p.26 WB

3) Виконайте тест за прочитаним текстом Ex.1 p.26 WB за посиланням:

4) Запишіть правильні відповіді Ex.2 p.26 WB

Шановні батьки та діти!
Онлайн-урок відбудеться у понеділок 12.04.21 о 8.30 у Google Meet за посиланням

Monday Понеділок 12.04.2021
Тема: Picnic
Роздивіться малюночки та прочитайте підписи до них Ex.1 p.43 PB.This is food for a picnic. Це їжа/продукти для пікніка.

Прослухайте CD та прочитайте діалог між дівчинкою та хлопчиком Ex.2 p.43 PB. Прослухайте ще раз та після кожного речення повторюйте прослухане. Прочитайте самостійно.

Щоб запитати, чи подобається комусь/тобі якась їжа, ми говоримо: Do you like crisps?(Чи ти любиш чіпси?) Yes, I do.(Так.) No, I don`t.(Ні.)
Напишіть запитання (зразок у першому реченні) та обведіть правильну відповідь Yes, I do   або  No, I don`t.   Ex.1 p.25 WB.
Перегляньте відео. Повторюємо

https://www.youtube.com/watch?v=13mftBvRmvM&ab_channel=SuperSimpleSongs-KidsSongs

 Напишіть 3 речення Ex.3 p.25 WB про те, яку їжу ви любите. Речення починайте I like ... . 

  

Завершіть діалог Ex.4 p.25 WB, вставляючи слова з рамочки. Перевірте правильність, виконавши тест за посиланням:Переглягляньте ваш улюблений мультик
Monday Понеділок 29.03.2021

Revision Повторення

Animations of a cute cloud. | Hi gif, Cute gif, Good night gif

Виконати тест за посиланням:
Monday Понеділок 14.12.20
Revision Повторення
Reading p.114 PB
Hello, I am Olaf!
I am a snowman.
Stay at home! It is slippery outside!

p. 114 PB 
Listen to the disk and read (Слухаємо диск і читаємо)
Write and answer the question to each picture (Пишемо запитання і даємо відповідь до кожного малюнка у маленькому зошиті)
1. What are you doing, Amy?
   I am holding my umbrella.
2. What are you doing, Jill?
     I am going to school.


Thurthday Четвер 22.10.20
Check-up 9 p.90-91 WB

Watch the video and repeat the numbers (Переглядаємо мультик і повторюємо числа)


https://www.youtube.com/watch?v=jNeOIPxSq9g&ab_channel=FunKidsEnglish

https://www.youtube.com/watch?v=BikH2eDp6IE&ab_channel=EUniverse
1. Ex.1 p.90 WB Write the numbers (Пишемо цифри за зразком)
2. Ex.2 p.90 WB Count and write (Рахуємо і пишемо)
I like ...
I have got ...

Let's have a rest


3. Ex.3 p.90 WB Write the answer (Пишемо відповідь за малюнками впр.2 с.90 WB)
2. He has got ...
3. She has got ...
4. Ex.4 p.91 WB Read and colour (Читаємо і розмальовуємо)
5. Ex.5 p.91 WB Colour and write (Розмальовуємо і описуємо Ніну за зразком  Мау)
This is ...
She has got ... hair. It is ... .
She has got ... eyes.
She has ... got glasses.
Hello Kitty Bye Bye GIF - HelloKitty ByeBye - Discover & Share GIFs
Wednesday Середа 21.10.20
Сomposition practice p. 89 WB
Watch the cartoon and repeat the words (Переглядаємо мультик і повторюємо слова)

https://www.youtube.com/watch?v=4gobjCDvbB4&ab_channel=MapleLeafLearning
Ex.1 p. 89 WB Look at the piсtures and fill in the gaps with the words from the box (Переглядаємо малюнки і заповнюємо пропуски словами з рамочки).
e.g. a happy boy
       a slow bus
 Read. Читаємо. Draw the picture. Розмальовуємо малюнок.
Ex.2 p. 89 WB Write the poem with the help of pictures (Пишемо віршик з допомогою малюнків)
I like ....
I like kittens
I like ...
Ex.2 p. 89 WВ Listen to the disk and repeat the poem
https://www.youtube.com/watch?v=_k1gz3E-r68&ab_channel=LittleFox%3AFairyTales%26ClassicStoriesforKids


Monday Понеділок 19.10.20
Writing In the garden p.99 PB
Animations of a cute cloud. | Hi gif, Cute gif, Good night gif
Watch the cartoon and repeat the words (Переглядаємо мультик і повторюємо слова)
https://www.youtube.com/watch?v=3JZi2oDvPs4&ab_channel=MapleLeafLearning
Ex.1 p. 99 PB In the garden Look at the piсture and fill in the gaps with the words  (Дивимося на малюнок і заповнюємо пропуски словами).
Write the poem with the help of pictures (Пишемо віршик з допомогою малюнків)
I like ....
I like boats
I like ...
Ex.2 p. 99 PВ Listen to the disk and repeat the poem
Little Bear Girl Ver. letter animation | รูปเด็กตลกๆ, สติกเกอร์, ขำขัน________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Thursday Четвер 28.05.20
Revision (Повторення)
Australian boy and girl saying hello | Free Vector
Enjoy the cartoon

Little Bear Girl Ver. letter animation | รูปเด็กตลกๆ, สติกเกอร์, ขำขัน

Wednesday Середа 27.05.20
Revision (Повторення)
Pooh Hello GIF - Pooh Hello Hi - Discover & Share GIFs
Enjoy the cartoon
Jumbooka 5: Pop-Up Stickers (com imagens) | Emoticons engraçados
Monday Понеділок 25.05.20
Revision (Повторення)
Hello | Animated Cartoon Bear | GIF (With images) | Hello pictures ...
Listen and repeat

Hello Kitty Bye Bye GIF - HelloKitty ByeBye - Discover & Share GIFs
Thursday Четвер 21.05.20
Learning to learn p. 33 WB
Animations of a cute cloud. | Hi gif, Cute gif, Good night gif
Children, today we'll work with the words. Діти, сьогодні ми з вами попрацюємо з вивченими словами.
Ex. 1 p. 33 WB
Draw lines to the bag, the box and the table. (Проведіть лінії від речей до валізи, коробки і стола)

Ex. 2 p. 33 WB
Write the words (Напишіть слова у відповідні колонки)

Enjoy the cartoon
Ok Bye Bye GIFs | Tenor
Wednesday Середа 20.05.20
Check-up 4 p.41 WB
▷ Hello: Animated Images, Gifs, Pictures & Animations - 100% FREE!
Children, today we'll write and read (Дітки, сьогодні ми будемо писати і читати, що люблять діти на малюнках, а що ні)
Давайте зробимо тест
Do the test using the link

Зробили? МОЛОДЦІ!
1) А зараз запишіть правильні відповіді  у робочий зошит Ex. 3 p. 41 WB
2) Напишіть про себе (що ви любите, а що ні)
I like ... . I do not like ... .
3) Read. (Почитайте)
Enjoy the cartoon

Have a rest!!!
Bye Bye Goodbye Sticker by Cindy Suen for iOS & Android | GIPHY
Monday Понеділок 18.05.20
Check-up 4 p.40 WB

Children, today we'll write and read (Дітки, сьогодні ми будемо писати і читати)
1) Ex. 1 p. 40 Make questions (Утворіть запитання)
Давайте згадаємо, щоб утворити запитання нам потрібні Do та Does. 
Коли ми маємо 
She (Liza, Meg, Mum)
He (Ben, John, Dad)
 It (the dog, the cat)
ми вживаємо Does. У всіх інших випадках Do.
Пишемо за схемою:
Do/Does хто like що?
Що - tennis, oranges, the cat, cakes, sweets, basketball

 2) Ex. 2 p. 40 Change the sentences (Змініть речення)
Виконуємо за зразком:
Meg likes tennis.
No, Meg does not like tennis.
(The cat, Grandpa - does)

The boys like beans.
No, the boys do not like beans.
(The girls, Mum and Dad - do)
3) Let's count
have a good day qouates | comments, good day scraps, have a nice ...
Thursday Четвер 14.05.20
Composition practice p. 39 WB
La mia raccolta gif. | Открытки, Милые открытки, Смешные смайлики

Children, today we continue to write a composition about clothes for different ocasions (Діти, сьогодні ми продовжимо описувати одяг для різних випадків) Let's revise the words for cold weather (Давайте повторимо одяг для холодної погоди) Watch the video (Перегляньте відео)

 Do the test using the link (Вибрати декілька відповідей):
(Написати правильні відповіді у робочий зошит p. 39 WB)
Have a rest!!!
Bye Gif Clipart

Wednesday Середа 13.05.20
Class composition p. 57 PB
Hello Hi GIF - Hello Hi Greeting - Discover & Share GIFs
Children, today we'll write a composition about clothes for different ocasions (Діти, сьогодні ми будемо описувати одяг для різних випадків) Let's revise the words for cold weather (Давайте повторимо одяг для холодної погоди) Watch the video (Перегляньте відео)

Ex. 1 p. 57 WB The first picture (Перший малюнок) Write the words to the sentences (Пишемо слова до речень)
сold weather     trousers        coats    hats    earmuffs           a scarf                gloves (mittens)         thick boots 
These clothes are for ....
The children are wearing ..., ... and ... .
They have got ..., ... and ... .
They have got ... .
Let's revise the clothes for sport (Давайте повторимо одяг для спорту) Watch the video (Перегляньте відео)

Ex. 1 p. 57 PB The second picture (Другий малюнок) Write the words to the sentences (Пишемо слова до речень)
basketball   shorts   a T-shirt  short socks  trainers
These clothes are for ... .
The boy is wearing ... and ... .
He has got ... and ... .
Ex. 1 p. 57 PB Read (Читаємо)
Hello Kitty Bye Bye GIF - HelloKitty ByeBye - Discover & Share ...
Thursday Четвер 07.05.20
Writing skills p.38 WB
Simple English Conversation Dialogues For Kids +Children With ...

1) Дітки, сьогодні вам треба бути мудрими і уважними як сова. Ми з вами повторимо одяг, який ми носимо. Але це будуть ті речі, які мають пару. 
Pair Of Warm Winter Socks Isolated. Фотография, картинки ...  BOY TOUCH SCREEN CARTOON KNIT GLOVES GVC8221B AQUA GREEN ...   4570book | Clipart Trainers in pack #5806            
             socks                           gloves                       trainers
                                                        Cartoon, fashion, glamour, shoes, sign, womens icon
                                                         shoes 
А яким може бути одяг?
long - довгий
short - короткий
thick - товстий
thin - тонкий
big - великий
small - малий
Наприклад: long socks - довгі носки
Зараз ми письмово опишемо малюночки впр. 1 с. 38 WB. 
  • А починати речення ми будемо These are 
  • Потім уважно дивимось на малюночок і пишемо який це одяг (long, short, thin ...)
  • І завершуємо речення словом, що зображено на малюнку
e.g. These are long socks.
Але зверніть увагу на речення 6.
Coat Winter Cartoon #1601281 - PNG Images - PNGio у нас без пари. Тому речення ми почнемо словами  This is a ... ... .

Are you tired? Let's have a rest! 
Втомилися? Відпочиваємо!

2) Продовжуємо наш урок. Переходимо до впр. 2 
с. 38 WB. Описуємо погоду. Але спочатку повторим слова
 Climate, forecast, meteorology, snowy, weather icon                                             umbrella rainy day | rainy weather icon with clouds and umbrella ...
       snowy                                               rainy 
Sunny Beach Background, Vector, Illustration, Day Background Image ...                   
       sunny                                                foggy

 Дивимось на малюночки і підписуємо їх. Речення починаються It is ...   Малюночки розфарбовуємо.
Have ANice Day Mickey Mouse GIF - HaveANiceDay MickeyMouse Smiling ...

Wednesday Середа 06.05.20
Phonics. Listening p. 55-56 PB p. 37 WB
Hello, kids! 
Be as a bee!!!
Bee Gif by Trevor Piecham for Planet Nutshell on Dribbble
1) Watch the video and repeat (Переглядаємо відео і повторюємо)


2) Ex. 1, 2 p. 55 PB Listen to the CD Unit 4 page 55 and repeat (Слухаємо диск розділ 4 с. 55 і повторюємо)
3) Let's repeat the words (Давайте повторимо слова)
the weather - погода
wear - носити
gloves - рукавички
a jacket - куртка
shoes - туфлі
a hat - шапка
carry - тримати
walk - йти
quickly - швидко
4) Listen to the CD Unit 4 Ex. 1 page 56 and circle the correct answer Ex. 2 page 56 (Слухаємо диск і обводимо правильний варіант у впр. 2 с.56)
 Do the test using the link:
https://forms.gle/5peg5UwNU7xHYNsS9
5)  Listen to the CD Unit 4 Ex. 4 page 56 (Слухаємо диск Unit 4 Ex. 4 page 56 і співаємо)
6) Ex.1 p. 37 WB Write the letters. Write the words. Read. (Пишемо буковкию Пишемо слова. Читаємо.)
7) Ex.2 p. 37 WB Complete the sentences using the words from ex.1. Read. (Доповніть речення словами із впр.1. Читаємо.)
Have a Nice Day, Animated Gif | Cute memes, Morning pictures
Monday Понеділок 04.05.20
Reading p.54 PB p. 36 WB
Hello! Hello! Hello!

La mia raccolta gif. | Открытки, Милые открытки, Смешные смайлики

1) Open your books on page 54 PB (Відкрийте ваші підручники на с.5) Pay attention to the pictures and words above the text (Зверніть увагу на малюнки та слова над текстом)Listen to the CD, read the text (Прослухайте запис та прочитайте текст)

2) Do Ex. 1 p. 55 PB (Прочитайте речення та виберіть одяг для діток на малюнку. Перевірте за текстом)

Let's have a rest (Давайте відпочинемо)
3) Ex. 1 p. 36 WB Read and colour the picture. Write the names (Прочитайте та розфарбуйте малюнки. Напишіть імена)

4) Ex. 2 p. 36 WB Read the quеstions. Write the names (Прочитайте запитання. Напишіть імена)
5) Do the test using the link (Робимо тест за посиланням):
https://forms.gle/WPANrZ3FseKVbwtj8

COLOR OF THE DAY [funsigs 242.346]
Thursday Четвер 30.04.20
Grammar in conversation p. 53 PB p.35 WB
1) Ex 1 p. 53 PB Look, listen and say (Подивіться, послухайте, повторіть)

2) Ex 2 p. 53 PB Listen and read (Слухаємо диск та повторюємо, читаємо)

3) Ex 5 p. 53 PB Look and read (Подивіться і прочитайте)

4) Ex 1 p. 35 WB Complete the conversation with the words in the box. (Доповніть діалог словами з рамочки)

5) Do the test using the link (Робимо тест за посиланням):

6) Ex 1 p. 35 WB Complete the sentences with do  or   does   (Доповніть речення do or does)
Enjoy the cartoon about the SUN: Насолоджуйтесь переглядом мультику про сонечко:

Wednesday Середа 29.04.20
Grammar p. 52 PB p.34 WB
Hello (web series) - Wikipedia

Are you OK? Let`s start our great work!

1) Listen, repeat and learn (Прослухайте, повторіть і запам'ятайте)
2) Дітки, сьогодні ми з вами навчимося ставити запитання та давати відповідь. Для цього нам потрібно познайомитися з Do та Does. 
Давайте знайомитися!
Do має чотирьох друзів
Do I (я) you (ти,ви) we (ми) they (вони)

Does має трьох друзів
Does he (він) she (вона) it (воно)
Як нам правильно поставити запитання?
Слідкуйте дуже уважно!
         I
Do     you    like jeans?
          we
          they
Комната творческого развития «Звездочка» | Улица Аксакова и ...
                  he
 Does  she           like jeans?
                  it

Дуже уважно розгляньте відповіді
V - like
Do you like jeans?
Примеры кратких ответов на общие вопросы в Present Simple


3) Ex 1, 2 p. 52 PB Look, ask and answer (Подивіться на малюнки, запитайте та дайте відповідь)

Enjoy the cartoon: (Насолоджуйтесь від перегляду мультику):

4) Ex 1 p. 34 WB Complete the questions. Circle the right answer (Доповніть запитання. Візьміть у кружечок правильну відповідь)

Remember!
do not = don't
does not = doesn't

5) Do the test using the link (Робимо тест за посиланням):
https://forms.gle/hki85odufq41cERo8

6) Ex 2 p. 34 WB Write the correct answers from the test (Напишіть правильні відповіді із тесту)


Monday Понеділок 27.04.20
A fantastic shop (Фантастичний магазин) p. 50-51 PB1) Ex 2, 3 p. 51 PB Listen to the disk and repeat after the speaker. Read Unit 4 p. 51 (Прослухайте диск та повторіть за диктором. Прочитайте)

2) Pay attention to the words Ex.1 p. 50 PB (Зверніть увагу на слова)


3) Let's have a rest (Відпочиваємо)
4) Ex.1 p. 32 WB Do the crossword. Find the words to the pictures (Зробіть кросворд. Знайдіть слова до малюнків)

 Write the words (Напишіть слова)

5) Ex.2 p. 32 WB Read and write the names (Прочитати та написати імена)


6) Do the test using the link (Робимо тест за посиланням):

https://forms.gle/aEAdmdo9ZJdsgyeS9

Thursday Четвер 23.04.20Portfolio 1: Units 1, 2, 3 p. 129 WB
1) Діти, сьогодні ми з вами повторимо все що ми вивчили в трьох розділах. Відкриваємо с. 129 WB, читаємо слова, знаходимо малюночки і розмальовуємо їх.

Diploma 1: Units 1, 2, 3 p. 130 WB
2) Дітки, а зараз відкриваємо с. 130 WB, підписуємо малюнки і розмальовуємо їх. Перевіряємо правильність по PB. Якщо все правильно, відкриваємо в кінці WB, знаходимо Diploma 1 Page 130 і прикріплюємо дипломи до кожної вправи

Project 1 p. 49 PB
3) Дітки, зараз ваші мами працюють з вами поруч. Давайте зробимо їм подарунок. Приготуємо кольоровий папір, олівець, у кого немає кольорового паперу, беремо звичайний і фарби або кольорові олівці, ножиці і клей. Уважно дивимось на малюночки с. 49 РВ і виготовляємо красиві квіточки для мам. А для мене зробите фото.Great work clipart 7 » Clipart Station
Wednesday Середа 22.04.20
Revision (Повторення) 1 p. 48 PB

1) Ex. 1 p. 48 PB Розгляньте малюнки, повторіть слова, прочитайте.
2)  Ex. 2 p. 48 PB Прочитайте слова, згадайте що вони означають. Знайдіть ці слова на малюнках.
3) А зараз перегляньте мультфільм і згадайте дні тижня

4)  Ex. 3 p. 48 PB Прочитайте текст, знайдіть відповідний малюнок. Напишіть день до кожного малюнка.
5) Виконайте тест за посиланням:
https://forms.gle/kRuAVeX7pcwxavb57


6) Ваш улюблений мультик
Children Holding Balloons With Word Great Illustration Royalty ...25.03.20
Тема:Likes (Уподобання) 
1. Роздивіться малюночки Ex.1 p.42 PB. Прочитайте підписи до них. Підберіть до підписів (під номерами) малюнки з буквами. Запишіть у тоненький зошит: e.g.1B, 2 ... 

2. Розгляньте малюнки  Ex.2 p.42 PB та уважно прочитайте дані речення. Зверніть увагу:
I like - я люблю (Мені подобається)
You like - ти любиш; ви любите 
We like - ми любимо
They like - вони люблять, але 
He likeвін любить
She likes - вона любить
It likes - він, вона, воно любить

3. Знайдіть та скажіть, що подобається робити кожному з дітей та пташці Ex.2 p.42 PB.

4. Виконайте письмово Ex.1 p.24 WB, вставивши слово   like та слово з рамочки.

5.Роздивіться уважно малюнки Ex.2 p.24 WB та виконайте тест за посиланням:

https://forms.gle/BZuEYQPGv9zX2Zg39


Запишіть відповідні речення Ex.2 p.24 у WB.


23.03.20
Тема: Story. Оповідання.


  •  Уважно розгляньте малюнки впр.1 стор.23 WB. Знайдіть по 4 малюнки до кожного з 3х оповідань: 
1. Playing football
2. A trick ( Фокус)
3. Running competition (Змагання з бігу)
  • Напишіть букви  до кожного оповідання в логічному порядку. Перша буква до кожного оповідання  дана під малюнками вправи.
  • Перевірте правильність, виконавши тест за посиланням:

  • Напишіть оповідання вправа 2 стор. 23 WB, розставивши речення в правильному порядку.


19.03.20
Тема: Pirate Jack (Пірат Джек)

1. Уважно розглянься великий малюнок на стор.40-41 PB.2. Прочитайте слова та розгляньте малюнки над словами на стор.40, які допоможуть вам зрозуміти переклад слова. Увага: слово buy - купувати.3.  Ще раз прочитайте слова та знайдіть їх зображення на великому малюнку стор.40-41.4. Прослухайте CD,слідкуючи за текстом діалогу на стор.41 та указуйте на малюнки, про які йде мова. 5. Прочитайте діалог самостійно.Розгляньте малюнки впр.1на стор.22 WB та виконайте тест за посиланням:
6. Виконайте вправу 1 на стор.22 WB, підставивши в речення під малюнками відповідні слова з рамочки.7. Прочитайте речення впр.2 стор.22 WB та напишіть імена дітей про які йдеться мова на малюнку до вправи.


18.03.20
Check-up 2 p.20 WB

Дуже уважно перегляньте відео і виконайте впр. 1, 2 с.20 WB
This - одне поряд
That - одне на відстані
These - декілька поряд
Those - декілька на відстані


16.03.20

Уважно розгляньте малюнки на стор.19 WB і виберіть вірні речення до кожного з чотирьох малюнків, виконавши тест за посиланням


Вірні речення записати в WB на стор.19


12.03.20
Тема: In the playground

Розгляньте перший малюнок впр. 1 стор. 39 PB.
Прочитайте слова під малюнком, а потім прочитайте речення з цими словами.

Зверніть увагу на речення (зверху сторінки), на яке вказує Ден і ще раз перечитайте речення під першим малюнком.Розгляньте другий малюнок та прочитайте слова під ним.Допишіть речення, використовуючи потрібне слово/слова під малюнком: The boys are ... quickly. They ...  ... a ball.Те ж саме проробіть з третім малюнком, доповнивши речення: The boy is ... the ladder. He is ... slowly.

Потім роздивляємось і пишемо про четвертий малюнок: The girl is ... on the roundabout. She is ... round and round.
Речення записуємо в тоненький зошит!

Немає коментарів:

Дописати коментар